Kluczowym przedmiotem działalności Auxilium Medicis jest pomoc prawna osobom wykonującym zawody medyczne oraz podmiotom leczniczym. Oprócz wcześniej omówionych usług, mamy w swojej ofercie szkolenia, za pomocą których dzielimy się z Państwem wiedzą z zakresu dotyczących Państwa norm prawnych, jak również wiedzą zdobytą podczas wieloletniej pracy zawodowej.

Nasze szkolenia kierowane są do lekarzy, osób wykonujących inne zawody medyczne oraz pracowników administracyjnych placówek medycznych.

Tematy prowadzonych przez nas szkoleń to m.in.:

Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych

Dokładne omówienie odpowiedzialności prawnej, którą może zostać objęty pracownik medyczny w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków zawodowych: odpowiedzialność cywilna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność zawodowa.

Odpowiedzialność placówki medycznej

Dokładne omówienie następujących kwestii: rodzaje odpowiedzialności placówki medycznej; odpowiedzialność pracowników administracyjnych, odpowiedzialność pracowników medycznych, zasady i cechy odpowiedzialności cywilnej, zasady i cechy odpowiedzialności karnej, szczególne rodzaje odpowiedzialności dotyczące placówki medycznej, odpowiedzialność placówki za zdarzenia medyczne.

Dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych

Dokładne omówienie następujących kwestii: dokumentacja medyczna (papierowa i elektroniczna), przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej, odpowiedzialność prawna związana z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Prawa lekarza w placówce medycznej

Dokładne omówienie następujących kwestii: prawa lekarza wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, prawa lekarza a praktyka działania.

Prawa pacjenta w placówce medycznej

Dokładne omówienie następujących kwestii: aspekty prawne dotyczące praw pacjentów, prawa pacjentów wynikające z obowiązujących przepisów prawnych, odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem praw pacjentów.

Prawidłowe wykonywanie procedur medycznych.

Osobną grupę stanowią szkolenia prowadzone przez lekarzy klinicystów, będących uznanymi autorytetami w swoich dziedzinach. Szkolenia te poruszają głównie kwestie dotyczące prawidłowego wykonywania specjalistycznych procedur medycznych.

Szczegółowy program szkoleń ustalamy zgodnie z życzeniami i wytycznymi zamawiającego.