Fachowa i profesjonalna pomoc prawna lekarzom i podmiotom leczniczym

Reprezentujemy:

  • w sprawach cywilnych w związku z dochodzonymi odszkodowaniami oraz związanych z naruszeniem dóbr osobistych.
  • sprawach karnych, w szczególności dotyczących podejrzenia nieprawidłowego postępowania medycznego, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieumyślnego spowodowania śmierci, spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
  • w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy
  • w przypadku ataków agresji (zarówno słownej jak i fizycznej) związanych z wykonywaną pracą.
  • w postępowaniach z zakresu prawa pracy.

Opiniowanie sądowo-lekarskie

Wykonujemy profesjonalne opinie medyczne (sądowo-lekarskie) z większości dziedzin medycznych na potrzeby prowadzonych postępowań.

Zakres wykonywanych przez nas opinii dotyczy m.in. oceny postępowania medycznego, prawidłowości leczenia, kwalifikacji prawnej obrażeń i uszczerbku na zdrowiu, z zakresu błędów lekarskich.

W zespole lekarzy posiadamy specjalistów z wieloletnią praktyką m.in. z następujących dziedzin: anestezjologia, chirurgii dziecięca, chirurgia ogólna, endokrynologia, gastrologia, ginekologia, kardiologia, laryngologia, lekarz rodzinny, medycyna ogólna, medycyna sądowa, neurologia, okulistyka, onkologia, pediatria, psychiatria, psychologia, pulmonologia, rehabilitacja, stomatologia, urologia.

NFZ

Zajmujemy się reprezentowaniem podmiotów leczniczych w sprawach o niezrealizowane płatności z tytułu nadwykonań z NFZ.

Audyty w placówkach medycznych

Nasza firma oferuje wykonanie następujących audytów zarówno w prywatnych praktykach zawodowych jak i na potrzeby większych podmiotów leczniczych:

I. AUDYT PLACÓWKI MEDYCZNEJ:

Audyt sprawdza funkcjonowanie placówki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas audytu dokonywana jest m.in. analiza posiadanych dokumentów: administracyjnych, pracowniczych, rejestrów, dokumentacji medycznej, przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

II. ANALIZA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Analiza dokumentacji medycznej pozwala stwierdzić w jaki sposób personel medyczny wypełnia wymogi prawne dotyczące rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Analiza taka, jest pomocna szczególnie w związku z coraz częstszymi kontrolami podmiotów leczniczych przez organy administracji publicznej nakładające wysokie kary finansowe na podmioty, które nie przestrzegają lub niewłaściwie stosują powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Nasi audytorzy sprawdzają poprawność prowadzenie dokumentacji medycznej (zarówno indywidualnej jak i zbiorczej) w oparciu o powszechnie obowiązujące wymogi prawne.

Obsługa administracyjno-prawno-finansowa podmiotów leczniczych

Zapewniamy kompleksową administracyjno-prawno- finansową obsługę podmiotów medycznych. W ramach współpracy wykonujemy wszystkie czynności administracyjne, prawne i księgowe. Zapewniamy pełną pieczę nad: aktami osobowymi, dokumentacją medyczną, dokumentacją zakładu, dokumentacją finansową, dokumentacją sprawozdawczą oraz dokumentacja związaną z procedurą przeciwdziałania zakażeniom.